Jóga a sport

Cvičení jógy je takové zvláštní odvětví sportu. Svým vyjádřením může zdánlivě připomínat strečink v kombinaci s posilováním. Jde zde však pouze o její motorickou část, o její fyzické projevení, zaměřené na vnější cíl a tímto se dá říct, že má něco společného se sportem obecně.

Nedílnou součástí cvičení jógy je senzorika, které já sama osobně přikládám větší význam. Jde o vlastní vnímání, o smyslnost směrem dovnitř, kdy sledujeme odezvu uvnitř sebe sama. Pozorujeme prožívání a pocity spojené s pohybem a dechem. Poznáváme své tělo, svůj svět uvnitř těla.

Postupem času se z jógy vyčlenily různá zaměření a nová pojmenování, které mají svou vlastní specifikaci jako jsou power jóga, gravidjóga, bálajóga, acroyoga, vinyasajóga, yin jóga. Mé cvičení se snaží dodržet základní principy jógy vycházející z Hathajógy. Takže nejdůležitější aspekt je zde dech spojený s pohybem, kdy se učíme dechem ovládat pohyb a procítit, jak na to naše tělo reaguje a co přitom pociťuje.

Doporučuji cvičení všem a nyní se chci zaměřit na sportovce, kteří neustále zatěžují tělo fyzickým výkonem. Jejich zátěž bývá velmi často jednostranná, jako například tenis, golf, cyklistika, fotbal, házená, volejbal a spoustu dalších. Častokrát pracují s tělem, ale vlastně vůbec netuší, co se v něm odehrává. Dochází ke zkrácení šlach a svalů, které nejsou využity a k přetížení těch částí, které zapojují neustále. 

Vzhledem k tomu, že se snažíme ve cvičení vypozorovat reakce a případné asymetrie v těle, není těžké tyto nerovnováhy opět napravit. Také jde o celkovou práci s rovnováhou, se středem těla a jejím vyrovnáním, propojením a posílením. Učíme se zároveň sledovat slabé stránky, které se projevují na těle a jeho lymfatických drahách. 

Cvičení jógy má v sobě skrytý obrovský potenciál pro nácvik soustředěnosti a uvolnění, což je pro sportovce skvělý přínos. Používáme dech, abychom se dokázali přimět k hlubším mentálním výkonům. Pokud se sportovec nenaučí správnému dýchání, jeho fyzický výkon může postupně způsobovat zdravotní problémy (bolesti v zádech, kyčlích, kloubech).

Sportem se tělo udržuje v dobré kondici, takže je pro nás velmi užitečný, ale abychom se nestali otrokem svého těla, je dobré zařadit k němu i pravidelné cvičení jógy, které nás stimuluje a dodává harmonii do života.