Můj život začal po třicítce

Doslova a do písmene. Život se mi převrátil na ruby. Opustila jsem vnější potěšení a věnovala se svému dítěti a józe. Když se vrátím pocitově do myšlenek v té době, jako by se porodem probarvil můj život. Předtím převládaly temné odstíny a jen někde se občas objevil záblesk slunečního třpytu.

Mé prožitky raného dětství se odrážely v mém duchovním rozvoji, který se pak vnějšími okolnostmi zcela vymkl kontrole. Ten temný duch či anděl, který mě chytil za ruku, mi dal pocítit nejčernější stránky duše. Nastoupila jsem na vlak, který vedl krajinami touhy, obětí, smutku, vzteku, pomsty a křivdy. Mezi nimi se se v krátkých zastávkách rýsovala laskavost, soucit, klid a pokora.

I přesto jsem byla věrná své víře v sílu ducha a Boha nebo prostě něčeho víc, co nás převyšuje. Nepochopila jsem, jak to doopravdy funguje a i když jsem se hodně snažila dorozumět se s ním, většinou mi unikal ten pravý smysl. Moje vlastní myšlenky se podřizovaly okolí a podmínkám, ve kterých jsem žila. Neuvědomovala jsem si, jak moc jsem se nechala manipulovat.

Když jsem porodila první dceru ve třiceti, zůstala jsem na ni úplně sama. Měla jsem hodně práce s ní a tím pádem i se sebou. Mé fyzické tělo hodně strádalo, můj duch však sílil. Navzdory všem svým bolestem a nemocem, které jsem v té době prodělávala, jsem se musela starat o malinké dítě, které by bez mé péče nic nezmohlo. Takže i když jsem pociťovala velké bolesti na těle, jakmile jsem ji zvedala z postýlky nebo přenášela nahoru dolů po schodech do čtvrtého patra, mé tělo to přežilo a já se nakonec cítila velmi silná. Silná na těle i na duchu. Tehdy jsem pochopila, jak jsou spolu ve spojení.

Prožila jsem svou vlastní transformaci. Už jsem se necítila jako oběť okolností, ale začala jsem tvořit. A pak se rozjely ty úžasné, nepopsatelné změny. Předtím jsem nikdy nezažila tolik klidu a dobra sama se sebou. Nikdy předtím jsem nebyla se sebou tak spokojená. Prožívala jsem malé okamžiky jako nekonečné krásné. Od té doby jsem se také intenzivněji věnovala praxi jógy. A od té doby je můj život barvitější, převládají světlé odstíny a stále si v něm tvořím.